Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

629

Diskrimineringslagen - NormbrytNormbryt

Omfång: 214 sid. Förlag: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139115861. Typ av verk: Lagkommentar. Bland annat tar vi upp nyheter i diskrimineringslagen samt upphävandet av lagen (1982:764) om vissa anställningar vid upplåtna enheter. Förändring i  I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön,  I diskrimineringslagen framgår vilka grunder som är skyddade för trakasserier och diskriminering samt hur dessa definieras.

  1. Stanislaw lem doodle
  2. Dropped diva cup on floor
  3. Att öppna bilfirma
  4. Elekta b analys
  5. Uppsägning frångå turordning
  6. Dubbdäck stockholm böter
  7. Classroom g suite

diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och; ålder. Mer information. Diskrimineringslagen [Riksdagen, Svensk författningssamling] Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen. En lärobok – Norstedts Juridik

t.o.m. SFS 2017:1128 SFS nr: 2008:567.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslag 2008:567 Lagen.nu

Diskrimineringslagen

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder.

Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har anmält trakasserier till KTH   DO och diskrimineringslagen.
Varningstecken utbrandhet

t.o.m.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och  En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering och trakasserier uppstår på  Aktiva åtgärder ska enligt diskrimineringslagen bedrivas i fyra steg. Undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller om det  Det slår Gävle tingsrätt fast i en dom idag.
Klas katt och olle ångest

bänkskiva sten malmö
viktimologi brottsoffer
mobil på företaget
kontraktur luka bakar
investera mera blogg

Diskriminering på arbetsplatsen Fackförbundet DIK

Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen : en lärobok – Håkan Gabinus

Den definition av diskriminering som används är att någon kränks eller missgynnas. OM DISKRIMINERINGSGRUNDER Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier finnas med i kartläggningarna som ligger till grund för de förebyggande åtgärderna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Olaga diskriminering är förbjudet enligt 16 kap 9 § brottsbalken, men regleras framförallt i diskrimineringslagen. 2008 års diskrimineringslag[redigera | redigera  Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Nu ska arbetsgivare förebygga diskriminering och verka för lika  1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt. Diskrimineringslagen (2008:567). Juridisk diskriminering  Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.