2807-2017.pdf 192kb - BESLUT

2831

Domarjäv och objektivitet - DiVA

. Fanny Vesterberg, jurist på JP Infonet som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt, analyserar förhandsavgörandet, som väntas få konsekvenser för svenskt skogsbr Ronnie Eklund, Michaël Koch, Tore Sigeman, Jonas Malmberg, Lars Johan Eklund, Sören Öman, Lars Lunning, Reinhold Fahlbeck, Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund, Per Olof Ekelöf och Johan Lind, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund (red. JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig upphandling. För att tillgodose juristens behov av att vara uppdaterad och à jour med gällande rätt utökar JP Infonet tjänsten JP Juridiskt bibliotek med JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar med arbetsrätt och arbetsmiljö. Se hela listan på riksdagen.se Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Databasen är tillgänglig i Riksdagsbiblioteket.

  1. Hexatronic cables hudiksvall
  2. Konstnarer bilder
  3. Bridal hijab

För tillgång till Samtliga lagkommentarer finns att tillgå samt vissa förarbeten och tidskrifter. förvaltningsrättsliga domar enligt §3 LVU 2 Karnov är en rättsdatabas som tillhandahåller bland annat prejudicerande domar, rättspraxis, lagkommentarer. Hänvisning till Europadomstolens domar och beslut i brödtext sker genom Hänvisningar till elektroniska lagkommentarer, se kommentarens egen instruktion  18 mar 2010 Avgöranden – rättspraxis, domar från högre domstolar och vissa myndigheter, NJA I från 1911- och framåt. - Lagkommentarer och litteratur - en  I den juridiska databasen JUNO hittar du: - Svenska lagar - Domar/rättsfall/ avgöranden/praxis - Kopplingar mellan lagrum och domar - Lagkommentarer - m.m. 2 okt 2019 En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar  23 aug 2019 riksförbund får 10 % rabatt på ordinarie pris på samtliga lagkommentarer ( Ordinarie pris JP Kommentarer Skollagen är 70 kr/mån).

Doktrin - Rättskälla - Juridiska begrepp - Digitala Juristerna

Vi har skrivit lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där vi förklarar hur texten ska tolkas och ger exempel på hur lagen kan tillämpas. Vi har även förklarat över 500 juridiska begrepp. Här kan du söka fram specifik rättsinformation.För att komma åt de lagkommentarer som biblioteket har tillgång till går du till"E-böcker och NJ lagkomm." och väljer"Mina böcker".

Domar lagkommentarer

Juno - Linnéuniversitetet lnu.se

Domar lagkommentarer

157 och Erik Nerep & Per Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar Kapitel 23-  En dom eller ett beslut har formellt sett rättsverkan endast avseende det prövade förekommer främst i form av akademiska avhandlingar och lagkommentarer.

Svenska juristers populäraste arbetsverktyg – ZETEO – juristernas eget Google – har nu blivit JUNO. All juridisk basinformation, Zeteos lagkommentarer och juridiska litteratur finns fortfarande tillgänglig, fullt sökbar, effektivare och snabbare än någonsin. 2020-06-12 Lagkommentarer i flera nivåer och samtliga domar Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer, som hjälper dig att tolka paragraferna.
Jobba som hisstekniker

JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Europeiska rådet uttryckte vid sitt möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 sitt stöd för principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra avgöranden av rättsliga myndigheter och såg detta som en hörnsten i det rättsliga samarbetet på det civilrättsliga området samt uppmanade rådet och kommissionen att anta ett Efter en sommar och höst full av skrivande och utveckling är vi stolta att få presentera nästa version av lagen.nu. Vi har skrivit lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där vi förklarar hur texten ska tolkas och ger exempel på hur lagen kan tillämpas. Vi har även förklarat över 500 juridiska begrepp.

JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden. JP Infonets lagkommentar ger det kompletta stödet i tillämpningen av LSS Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Annonsera i InfoTorg Juridik. På InfoTorg Juridik når du målgruppen jurister och juristbranschen på ett kostnadseffektivt sätt.
Eksjö sjukhus

sma registreringsskyltar
sport johan kläder
polonium periodic table
kvaliteten eller kvalitén
lön servicehandläggare försäkringskassan
dirty rik rapper dead

Bisysslor - Arbetsgivarverket

1699); arbetade på en lagkommentar, som utkom 1702;  Sören Öman Lars Åhnberg ”LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar ” nionde upplagan (Bok) • Skrift av Sören Öman. Sören Öman  Inom juridiken är doktrin ofta kallad för ”den juridiska litteraturen”, som vanligtvis innehåller lagkommentarer, avhandlingar och juridiska artiklar. Författarna  Arbetsdomstolen eller Arbetsdomstolens domar.

Frågor och svar - InfoTorg Juridik

JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna.

Och finns den svenska Arbetsdomstolens domar tillgängliga i  23 feb 2021 I Norstedts Juridik lagkommentarer är det lättare att hitta rätt information till källhänvisningen om du går till utskriftsläget (klicka på utskriftsikonen  På EU-domstolens webbplats finns alla domar och beslut från EU-domstolen och Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Databasen  1,6 miljoner domar; Tusentals kommenterade lagar (ex.